Bröllop med Sofie & Jimmy

Bröllop mellan Sofie & Jimmy

 

Ett fantastiskt par som vi följt från bröllop , gravidfoto, nyfödd och snart dop.

Vi följde dem från morgonen med förberedelser och sedan till kyrkan för bröllopsakten. 

Porträttfotografering efteråt och sedan brudskål utanför festplatsen.

Vi fortsatte under middag fram till festens början i ett heldagsbröllop


Wedding between Sofie & Jimmy

A wonderful couple we followed from weddings, pregnant photos, newborns and soon baptisms.

We followed them from the morning with preparations and then to the church for the wedding act.

Portrait photography afterwards and then bridal bowl outside the party site.

We continued for dinner until the start of the party in a full-day weddin
Klicka på bilden och sen pilen under för att bläddra vidare